MATCH-training: nog één plek beschikbaar

Na een pilot op de Katholieke Pabo van Zwolle in het schooljaar 2017-2018 is de MATCH-training dit schooljaar officieel van start gegaan. In september 2018 zijn de eerste scholen begonnen met de halfjaarlijkse training waarin schoolteams leren hun onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De MATCH-training is een intensief en praktisch traject voor basisschoolteams. Alle leerkrachten van groep 3 tot en met 8 doen mee, samen met de schoolleider en intern begeleider. De training wordt gegeven op de eigen school, richt zich op het rekenonderwijs en is geheel kosteloos. Meer informatie over de inhoud van de training vind je hier.

Er is nog ruimte voor één school die start in de periode februari/maart. Bij voorkeur een school die het onderwijs vormgeeft met behulp van een papieren methode. Interesse? Stuur een mail naar Trynke Keuning (t.keuning@utwente.nl).

Vacature: Trainer 0.8 fte

Door het vertrek van onze trainer is het MATCH-project op korte termijn zoek naar een enthousiaste, inspirerende, vakkundige trainer die de training volgend schooljaar zal uitvoeren en doorontwikkelen. De functie zal met name bestaan uit het begeleiden van schoolteams en het coachen van individuele leerkrachten, bij de verbetering van hun differentiatievaardigheden binnen het rekenonderwijs. Affiniteit met en kennis van dit domein is daarom vereist. Klik hier voor meer informatie.

Geef je op voor het DifferentiatieDiner 2018

Op woensdagavond 13 juni organiseren we net als voorgaande jaren weer het DifferentiatieDiner tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD). Dit jaar is de ORD in Nijmegen, en hebben we voor het diner een leuke locatie gevonden aan de rand van de binnenstad: Credible. Om 20u kunnen we hier aanschuiven voor een gezellige avond. Jullie zijn hier uiteraard ook van harte voor uitgenodigd.

Wanneer: Woensdagavond 13 juni 20.00u (zodat we ook nog even naar de receptie kunnen)
Waar: Credible, Hertogstraat 1 te Nijmegen.
Hoe kom je daar: Vanaf de receptie met het OV (we nemen rond 1930u de bus naar de stad, met iedereen die met ons mee wil) of met eigen vervoer
Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in differentiëren en het leuk vindt om ervaringen te delen (stuur deze uitnodiging dus gerust door). Ook als je niet naar de ORD gaat ben je van harte welkom.
Kosten: Voor 30 euro krijg je een hoofdgerecht, 2 drankjes (bier/wijn/fris), en een kopje koffie of thee. Voor 35 euro krijg je er ook nog een toetje bij. Graag contant meenemen.

Kom je ook? Meld je dan HIER aan voor 10 juni.

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met Trynke (t.keuning@utwente.nl – 053 489 3597) of Marieke (marieke.vangeel@utwente.nl – 053 489 5564).

Aanmelden voor MATCH-training

De Universiteit Twente en Universiteit Maastricht hebben, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een training ontwikkeld waarmee basisschoolteams zich kunnen ontwikkelen op het gebied van differentiëren bij rekenen. Deze gratis training is een combinatie van gezamenlijke bijeenkomsten, individuele coaching en reflectiesessies. Jullie kijken mee met experts, vergelijken dit met je eigen denken en handelen, en ontwikkelen je als team.

De training duurt ongeveer een half schooljaar en start in maart 2019. Er is nog plaats voor twee scholen, waarbij scholen die met ‘papieren werkboekjes’ werken voorrang krijgen. Meer informatie over de training vind je hier.

Interesse? Neem contact op met Trynke Keuning: t.keuning@utwente.nl

Kun je niet wachten tot 2019? In mei 2018 start een pilot voor individuele leerkrachten. Er is nog beperkt plaats, opgeven kan via onze website: klik hier.

 

Geef je op voor de pilottraining

klik hier om je direct op te geven voor de pilot

In elke klas zitten veel verschillende leerlingen met allemaal hun eigen onderwijsbehoeften. Als leraar wil je hier natuurlijk zo goed mogelijk op inspelen, door gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs te bieden. Je aanbod afstemmen op al je leerlingen is méér dan het indelen van je klas in drie instructiegroepen, het geven van verlengde instructie aan je zwakke rekenaars en het laten maken van plusopgaven door je sterke leerlingen.

Voor het goed afstemmen van onderwijs moet je als leraar al je leerlingen goed in kaart hebben, durven loslaten en leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Kortom: om echt tegemoet te komen aan de verschillen tussen je leerlingen, moet je als leraar beredeneerde en doordachte keuzes maken. Dit is niet gemakkelijk!

De Universiteit Twente en Universiteit Maastricht hebben gezamenlijk de complexe vaardigheid differentiëren in kaart gebracht door diverse expertleraren op het gebied van differentiëren te raadplegen. Uit dit praktijkonderzoek bleek dat differentiëren tijdens de les niet los gezien kan worden van het voorbereiden van zowel de periode als de les zelf, en de evaluatie achteraf. Dit geldt zowel voor scholen waar met methodes en papieren werkboeken wordt gewerkt, als voor scholen die voor hun rekenonderwijs gebruikmaken van adaptieve software, zoals Snappet of GynzyKids.

Op basis van deze hele-taak-benadering is een training ontworpen. Je wordt daarin uitgedaagd de koppeling te maken met je eigen denken en handelen, waardoor je direct inzichten krijgt voor het verbeteren van je eigen praktijk.

Ben jij gedreven om het onderwijs in jouw school nóg beter af te stemmen op verschillen in de klas en wil jij ook een echte differentiatie-expert worden, doe dan mee aan onze pilot!

Wat kunnen we je bieden?
In de periode mei tot en met juli neem je deel aan een leerzaam traject, bestaande uit vier gezamenlijke bijeenkomsten op de KPZ en twee coachingsmomenten in je school. In de eerste sessie bepalen we samen aan welk aspect van jouw differentiatievaardigheid je wilt gaan werken. De bijeenkomsten op de KPZ zullen plaatsvinden op dinsdagavond (18.00-21.00).

Waarom meedoen?

 • De training is ontwikkeld op basis van gedegen, wetenschappelijk onderzoek
 • De training is ontworpen op basis van het 4CID model, een bewezen onderwijsontwerpbenadering, waarbij differentiëren als hele taak wordt aangeleerd
 • Je krijgt inzicht in het denken en handelen van experts
 • Je krijgt deskundige begeleiding
 • Je wordt gecoacht met behulp van video-opnames die je ook zelf kunt bekijken (met behulp van Iris Connect)
 • Binnen de training wordt ook gedifferentieerd: je werkt aan wat voor jou een uitdaging is
 • We hanteren een persoonlijke benadering, met oog voor ieders talenten
 • Door intervisie met anderen leer je hoe je over differentiatie in gesprek kunt gaan en feedback kunt geven
 • Je wordt gestimuleerd je kennis en inzichten te delen met je team om zo je collega’s ook verder te kunnen helpen en collectief jullie onderwijs te verbeteren

Wat vragen we van je?

 • Een actieve, gedreven en betrokken houding
 • Het willen investeren in je eigen ontwikkeling en die van anderen
 • Bereidheid om deel te nemen aan ons onderzoek: d.w.z. een aantal vragenlijsten invullen, beeldmateriaal beschikbaar stellen voor onderzoeksdoeleinden, samen met ons de training evalueren

Je krijgt nu de unieke mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan deze pilot-training van vier bijeenkomsten plus twee coachingmomenten. Je kunt je je voor dit traject als individu aanmelden, vanaf het schooljaar 2018-2019 is het alleen mogelijk deze training als team te volgen.

Er zijn nog 2 plekken beschikbaar.. klik hier om je direct op te geven voor de pilot