Differentiatie-experts in ICT-rijke scholen gezocht

In het MATCH-project wordt de complexe taak ‘differentiëren’ bij het vakgebied rekenen in groep 3 t/m 8 in kaart gebracht. We proberen daarbij antwoord te krijgen op vragen zoals: ‘wat is differentiëren eigenlijk?’, ‘wat zijn voorwaarden voor differentiëren?’, en ‘wanneer is differentiëren makkelijk en wanneer juist moeilijker?’. Het uiteindelijke doel van het MATCH-project is het ontwikkelen en uitvoeren van een training voor (beginnende) leerkrachten, waarin zij leren differentiëren.

MATCH richt zich op twee differentiatiecontexten: meer traditionele basisscholen, én innovatieve basisscholen die intensief gebruik maken van ICT. Onze verwachting is dat differentiëren in deze twee contexten sterk van elkaar verschilt. Om zo goed mogelijk bij de context van de leerkracht aan te sluiten, zal de uiteindelijke training uit twee varianten bestaan.

Om een goed beeld te krijgen van differentiatie in de klas, zouden we graag gebruik maken van de expertise van professionals. Daarom zijn we in het kader van de eerste fase in het onderzoek op zoek naar een representatieve groep van leerkrachten die lesgeven in de midden- of bovenbouw (groep 3 t/m 8) op een ICT-rijke school (bijvoorbeeld O4NT), die het maximale uit hun leerlingen weten te halen door hun onderwijsaanbod (voor het vak rekenen) af te stemmen op verschillen tussen leerlingen: échte differentiatie-experts dus!

Bent of kent u zo’n leerkracht die wil bijdragen aan de kennisbasis over differentiëren, dan zouden we graag met u (of hem/haar) in contact komen.

Wij komen dan graag twee keer een rekenles observeren en filmen, om deze vervolgens na te bespreken zodat we meer inzicht krijgen in differentiëren in de klas.

Wat vragen we van u?

 • Toestemming van ouders, school, en de leerkracht om de opnames en informatie te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden
 • Achtergrondinformatie over de groepssamenstelling en leerlingen
 • Achtergrondinformatie over de leerkracht
 • Afname van een leerlingvragenlijst (kan op een observatiedag door de onderzoekers worden afgenomen)
 • Optioneel: deelname aan een expert-meeting met andere leerkrachten

Wat levert het u op?

 • Een feedbackrapportage op basis van de afgenomen leerlingvragenlijst

In geval van deelname aan de expert-meeting:

 • Kennisdeling en ervaringen en ideeën uitwisselen met andere leerkrachten
 • Voor de school: financiële vergoeding om de leerkracht op deze dagen te vervangen

Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden, of meer informatie?

Neem dan contact op met:
Trynke Keuning
Marieke van Geel

Het MATCH-project is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, Katholieke Pabo Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede en diverse partners in de praktijk. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende lerarenopleidingen, onderwijsbegeleiders en scholen in heel Nederland.

Ontmoetingsdag Binnenklasdifferentiatie 28-04-2017

De Karel de Grote Hogeschool organiseert in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel op vrijdag 28 april 2017 een ontmoetingsdag over binnenklasdifferentiatie voor onderzoekers, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, schooldirecties en leraars.

Door actuele beleidsontwikkelingen voelen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers zich steeds meer aangesproken om onderzoek naar differentiatie te voeren in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zorgen er eveneens voor dat heel wat onderzoeks- en praktijkmensen gedifferentieerde leermaterialen ontwikkelen en hiermee aan de slag gaan in de praktijk. Op deze ontmoetingsdag wil de organisatie betrokkenen samenbrengen om onderzoeksresultaten en praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen.

Voorstellen kunnen elektronisch ingediend worden vóór 1 februari 2017. Alleen voorstellen die tijdig zijn ingediend en voldoen aan de richtlijnen voor indiening worden opgenomen in het definitieve programma. Meer informatie over de ontmoetingsdag vindt u hier.


Differentiatie-experts gezocht

In het MATCH-project wordt de complexe taak ‘differentiëren’ bij het vakgebied rekenen in groep 3 t/m 8 in kaart gebracht. We proberen daarbij antwoord te krijgen op vragen zoals: ‘wat is differentiëren eigenlijk?’, ‘wat zijn voorwaarden voor differentiëren?’, en ‘wanneer is differentiëren makkelijk en wanneer juist moeilijker?’. Het uiteindelijke doel van het MATCH-project is het ontwikkelen en uitvoeren van een training voor (beginnende) leerkrachten, waarin zij leren differentiëren.

Om een goed beeld te krijgen van differentiatie in de klas, zouden we graag gebruik maken van de expertise van professionals. Daarom zijn we in het kader van de eerste fase in het onderzoek op zoek naar een representatieve groep van leerkrachten die lesgeven in de midden- of bovenbouw (groep 3 t/m 8), die het maximale uit hun leerlingen weten te halen door hun onderwijsaanbod (voor het vak rekenen) af te stemmen op verschillen tussen leerlingen: échte differentiatie-experts dus!

Bent of kent u zo’n leerkracht die wil bijdragen aan de kennisbasis over differentiëren, dan zouden we graag met u (of hem/haar) in contact komen.

Wij komen dan graag twee keer een rekenles observeren en filmen, om deze vervolgens na te bespreken zodat we meer inzicht krijgen in differentiëren in de klas.

Wat vragen we van u?

 • Toestemming van ouders, school, en de leerkracht om de opnames en informatie te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden
 • Achtergrondinformatie over de groepssamenstelling en leerlingen
 • Achtergrondinformatie over de leerkracht
 • Afname van een leerlingvragenlijst (kan op een observatiedag door de onderzoekers worden afgenomen)
 • Optioneel: deelname aan een expert-meeting met andere leerkrachten

Wat levert het u op?

 • Een feedbackrapportage op basis van de afgenomen leerlingvragenlijst

In geval van deelname aan de expert-meeting:

 • Kennisdeling en ervaringen en ideeën uitwisselen met andere leerkrachten
 • Voor de school: financiële vergoeding om de leerkracht op deze dagen te vervangen

Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden, of meer informatie?

Neem dan contact op met:
Trynke Keuning
Marieke van Geel

Het MATCH-project is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, Katholieke Pabo Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede en diverse partners in de praktijk. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende lerarenopleidingen, onderwijsbegeleiders en scholen in heel Nederland.