Presentaties en Publicaties

Publicaties

Podcast: Hoe stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen?

Trynke Keuning en Marieke van Geel waren te gast bij podcastmaker Tjip de Jong. In dit gesprek gaat het over de inzichten uit ons onderzoek en de praktische handvatten die hieruit voortkomen.
De podcast is hier te beluisteren.

Veerkracht 18 – Nummer 3 / 2021
Differentiëren: hoe doe je dat nou goed?

In Veerkracht (het tijdschrift van Hogeschool KPZ) verscheen onderstaand artikel. Klik op de afbeelding om het volledige artikel te downloaden.

IEEE Transactions on Learning Technologies – Differentiated teaching with adaptive learning systems and teacher dashboards: The teacher still matters most

(Artikel nog niet open access beschikbaar, neem contact met ons voor het volledige artikel)

Instructional Science – Ten steps to 4C/ID: training differentiation skills in a professional development program for teachers

(klik op de afbeelding om artikel te openen)

Veerkracht – Vijf jaar differentiatieonderzoek

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

HAN- Uniek valideren in coronatijd (februari 2021)

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

JSW – Kennis en vaardigheden voor differentiëren – Optimaal van start (januari 2021)

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

JSW – Differentiatievaardigheden ontwikkelen – Waar sta jij? waar staan jullie? (januari 2021)

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

JSW – Het meten van differentiatie – Méér dan wat je kunt zien (januari 2021):

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

School Management – Differentiëren: vier fases, vijf principes (december 2018):

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

School Effectiveness and School Improvement – Capturing the complexity of differentiated instruction (november 2018):

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

Van Twaalf tot Achttien – Differentiëren: wat is het en hoe kun je het goed beoordelen? (november 2018)

Pedagogische Studiën – Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten (december 2017): 

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

Klik hier voor een scherpe weergave van de vaardighedenhiërarchie.

Didactief – Differentiëren: de fijne kneepjes (december 2017): 

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Educatieve Agenda Limburg (november 2017):

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Didactief – Jaargang 46 – nummer 5 / 2016: 

D-dating

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Veerkracht – Jaargang 13 – nummer 2 / 2016: 

14-15 MATCH PROJECT

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Afstudeeronderzoek

Habermehl-Mulder, A.T. (2019) Assessing Differentiation in All Phases of Teaching : development of an assessment system for differentiated mathematics instruction in primary education.

Safar, I. (2019) Primary school teachers’ development of differentiation skills : comparing skills, teachers’ mastery of skills, and factors influencing the development of skills.

Vreman, L. (2019) Differentiation in kindergarten : a cognitive task analysis of kindergarten teachers´ thinking and acting in providing differentiated early numeracy education.

Presentaties

Presentatie bij de ORD 2021 (Online) – Effecten van een professionaliseringstraject ‘differentiëren’ voor basisschoolteams

Presentatie bij de ORD 2021 (Online) – Differentiëren met digitale leermiddelen: kennis en vaardigheden die leerkrachten nodig hebben

Differentiatiecongres “Differentiëren in 5,4,3”

Presentatie bij de ICSEI 2020 (Marrakech, Marokko) – Improving differentiated instruction by means of cognitive feedback

Presentatie bij de ICSEI 2020 (Marrakech, Marokko) – Improving Primary School Teachers’ Differentiated Instruction: implementation & Effects of a Professional Development Trajectory

Presentatie bij de EARLI 2019 (Aken, Duitsland) – Capturing the Complexity of Differentiated Instruction, als onderdeel van het symposium ‘Differentiated instruction from the present to the future’

Keynote bij Twents Meesterschap 2019 (Enschede) – Differentiëren ontrafeld: vijf principes voor het optimaal omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas

Presentatie bij de ICSEI 2019 (Stavanger, Noorwegen) – Data-use for differentiated instruction: the influence of adaptive software, als onderdeel van het symposium ‘Exploring technologies for data use in education

Presentatie bij de ICSEI 2019 (Stavanger, Noorwegen) – Capturing the complexity of differentiated instruction , als onderdeel van het symposium ‘Data use in education: Filling in the gaps

Presentatie bij de ICSEI 2019 (Stavanger, Noorwegen) – Design and implement a training to improve differentiated instruction for teachers in primary education, als onderdeel van het symposium ‘Effects of data feedback on teaching quality

Break-outsessie bij de Carmel Docentendag 2018 (Zwolle)- Differentiëren en gepersonaliseerd leren in het PO en VO: hoe doe je dat?

Presentatie bij de EARLI SIG 18 & 23 (Groningen) – Capturing the complexity of differentiated instruction 

Presentatie bij de ORD 2018 (Nijmegen) – Differentiëren: maakt adaptieve software een verschil voor de vereiste kennis en vaardigheden? 

Lunchlezing bij de Inspectie van het Onderwijs 2018 (Utrecht) – Het meten en verbeteren van differentiatievaardigheden van leraren

Presentatie bij 4C/ID gebruikersdag 2018 (Nijmegen) – MATCH: Training differentiëren (klik hier voor meer informatie)

Masterclass bij Katholieke Pabzo Zwolle – Differentiëren en gepersonaliseerd leren: word een expert! (klik hier voor meer informatie)

Presentatie bij Congres De Staat van het Onderwijs 2018 (Utrecht) – Het MATCH-project

Presentatie bij VELON congres 2018 (Roermond) – Leren differentiëren met de 4C/ID-aanpak

Workshop bij CHE Studium Generale 2018 (Ede) – Monitoren: hoe, wat, waarom? 

Workshop bij CHE Studium Generale 2018 (Ede) – Zelfregulatie: samen met leerlingen de koers bepalen

Presentatie bij Twents Meesterschap 2018 (Enschede) – Differentiëren: Hènnig ‘an of anmaken? (klik hier voor meer informatie)

Presentatie bij ResearchED 2018 (Amsterdam) – Differentiëren als complexe leerkrachtvaardigheid (klik hier voor meer informatie)

Presentatie bij de ICSEI 2018 (Singapore) – Data-based instructional differentation: what does it require from teachers? 

Workshop op de docentendag van de Carmel Stichting 2017 (Ede)  – Differentiëren als complexe taak

Presentatie bij het Lerarencongres 2017 (Amersfoort)  – Tablets in de klas en differentiëren: de rol van de leerkracht

Presentatie bij de ORD 2017 (Antwerpen) – Ontwikkeling van een assessmentinstrument gedifferentieerd lesgeven 

Presentatie op het ELAN symposium ter gelegenheid van de oratie van Prof. Adrie Visscher en Prof. Susan McKenney 2017 (Enschede) – Differentiëren als complexe vaardigheid

Workshop bij de 35e Panama conferentie 2017 (Veldhoven) – Differentiëren als complexe vaardigheid

Presentatie bij de ORD 2016 (Rotterdam) – Analyse van ‘differentiëren’ als complexe vaardigheid

Presentatie bij de Differentiatiedag 2016 (Groningen) – Analyse van ‘differentiëren’ als complexe vaardigheid

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze presentaties.