Presentaties en Publicaties

Publicaties

IEEE Transactions on Learning Technologies – Differentiated teaching with adaptive learning systems and teacher dashboards: The teacher still matters most

(Artikel nog niet open access beschikbaar, neem contact met ons voor het volledige artikel)

Instructional Science – Ten steps to 4C/ID: training differentiation skills in a professional development program for teachers

(klik op de afbeelding om artikel te openen)

Veerkracht – Vijf jaar differentiatieonderzoek

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

HAN- Uniek valideren in coronatijd (februari 2021)

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

JSW – Kennis en vaardigheden voor differentiëren – Optimaal van start (januari 2021)

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

JSW – Differentiatievaardigheden ontwikkelen – Waar sta jij? waar staan jullie? (januari 2021)

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

JSW – Het meten van differentiatie – Méér dan wat je kunt zien (januari 2021):

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

School Management – Differentiëren: vier fases, vijf principes (december 2018):

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

School Effectiveness and School Improvement – Capturing the complexity of differentiated instruction (november 2018):

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

Van Twaalf tot Achttien – Differentiëren: wat is het en hoe kun je het goed beoordelen? (november 2018)

Pedagogische Studiën – Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten (december 2017): 

(Klik op de afbeelding om het artikel te openen)

Klik hier voor een scherpe weergave van de vaardighedenhiërarchie.

Didactief – Differentiëren: de fijne kneepjes (december 2017): 

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Educatieve Agenda Limburg (november 2017):

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Didactief – Jaargang 46 – nummer 5 / 2016: 

D-dating

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Veerkracht – Jaargang 13 – nummer 2 / 2016: 

14-15 MATCH PROJECT

(Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen)

Afstudeeronderzoek

Habermehl-Mulder, A.T. (2019) Assessing Differentiation in All Phases of Teaching : development of an assessment system for differentiated mathematics instruction in primary education.

Safar, I. (2019) Primary school teachers’ development of differentiation skills : comparing skills, teachers’ mastery of skills, and factors influencing the development of skills.

Vreman, L. (2019) Differentiation in kindergarten : a cognitive task analysis of kindergarten teachers´ thinking and acting in providing differentiated early numeracy education.

Presentaties

Presentatie bij de ORD 2021 (Online) – Effecten van een professionaliseringstraject ‘differentiëren’ voor basisschoolteams

Presentatie bij de ORD 2021 (Online) – Differentiëren met digitale leermiddelen: kennis en vaardigheden die leerkrachten nodig hebben

Differentiatiecongres “Differentiëren in 5,4,3”

Presentatie bij de ICSEI 2020 (Marrakech, Marokko) – Improving differentiated instruction by means of cognitive feedback

Presentatie bij de ICSEI 2020 (Marrakech, Marokko) – Improving Primary School Teachers’ Differentiated Instruction: implementation & Effects of a Professional Development Trajectory

Presentatie bij de EARLI 2019 (Aken, Duitsland) – Capturing the Complexity of Differentiated Instruction, als onderdeel van het symposium ‘Differentiated instruction from the present to the future’

Keynote bij Twents Meesterschap 2019 (Enschede) – Differentiëren ontrafeld: vijf principes voor het optimaal omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas

Presentatie bij de ICSEI 2019 (Stavanger, Noorwegen) – Data-use for differentiated instruction: the influence of adaptive software, als onderdeel van het symposium ‘Exploring technologies for data use in education

Presentatie bij de ICSEI 2019 (Stavanger, Noorwegen) – Capturing the complexity of differentiated instruction , als onderdeel van het symposium ‘Data use in education: Filling in the gaps

Presentatie bij de ICSEI 2019 (Stavanger, Noorwegen) – Design and implement a training to improve differentiated instruction for teachers in primary education, als onderdeel van het symposium ‘Effects of data feedback on teaching quality

Break-outsessie bij de Carmel Docentendag 2018 (Zwolle)- Differentiëren en gepersonaliseerd leren in het PO en VO: hoe doe je dat?

Presentatie bij de EARLI SIG 18 & 23 (Groningen) – Capturing the complexity of differentiated instruction 

Presentatie bij de ORD 2018 (Nijmegen) – Differentiëren: maakt adaptieve software een verschil voor de vereiste kennis en vaardigheden? 

Lunchlezing bij de Inspectie van het Onderwijs 2018 (Utrecht) – Het meten en verbeteren van differentiatievaardigheden van leraren

Presentatie bij 4C/ID gebruikersdag 2018 (Nijmegen) – MATCH: Training differentiëren (klik hier voor meer informatie)

Masterclass bij Katholieke Pabzo Zwolle – Differentiëren en gepersonaliseerd leren: word een expert! (klik hier voor meer informatie)

Presentatie bij Congres De Staat van het Onderwijs 2018 (Utrecht) – Het MATCH-project

Presentatie bij VELON congres 2018 (Roermond) – Leren differentiëren met de 4C/ID-aanpak

Workshop bij CHE Studium Generale 2018 (Ede) – Monitoren: hoe, wat, waarom? 

Workshop bij CHE Studium Generale 2018 (Ede) – Zelfregulatie: samen met leerlingen de koers bepalen

Presentatie bij Twents Meesterschap 2018 (Enschede) – Differentiëren: Hènnig ‘an of anmaken? (klik hier voor meer informatie)

Presentatie bij ResearchED 2018 (Amsterdam) – Differentiëren als complexe leerkrachtvaardigheid (klik hier voor meer informatie)

Presentatie bij de ICSEI 2018 (Singapore) – Data-based instructional differentation: what does it require from teachers? 

Workshop op de docentendag van de Carmel Stichting 2017 (Ede)  – Differentiëren als complexe taak

Presentatie bij het Lerarencongres 2017 (Amersfoort)  – Tablets in de klas en differentiëren: de rol van de leerkracht

Presentatie bij de ORD 2017 (Antwerpen) – Ontwikkeling van een assessmentinstrument gedifferentieerd lesgeven 

Presentatie op het ELAN symposium ter gelegenheid van de oratie van Prof. Adrie Visscher en Prof. Susan McKenney 2017 (Enschede) – Differentiëren als complexe vaardigheid

Workshop bij de 35e Panama conferentie 2017 (Veldhoven) – Differentiëren als complexe vaardigheid

Presentatie bij de ORD 2016 (Rotterdam) – Analyse van ‘differentiëren’ als complexe vaardigheid

Presentatie bij de Differentiatiedag 2016 (Groningen) – Analyse van ‘differentiëren’ als complexe vaardigheid

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze presentaties.