ADAPT

ADAPT (Assessing Differentiation in All Phases of Teaching) is een meetinstrument ontwikkeld om in kaart te brengen in welke mate leerkrachten in staat zijn hun onderwijs aan te passen aan verschillen tussen leerlingen. ADAPT is specifiek gericht op het vak rekenen en te gebruiken bij leerkrachten in groep 3 tot en met 8. Het instrument wordt gescoord door getrainde beoordelaars op basis van een lesobservatie, een interview en het bestuderen van relevante documenten. ADAPT bevat 23 indicatoren die gaan over vier chronologische fasen bij differentiatie: de periode- en blokvoorbereiding, de lesvoorbereiding, de lesuitvoering en de evaluatie. Alle indicatoren worden beoordeeld op een 4-puntsschaal.

Ik ben door het werken met ADAPT weer bewuster gaan nadenken over differentiatie en welke factoren hier allemaal aan bijdragen. Goed kunnen differentiëren bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende kleinere onderdelen. (observator ADAPT)

Download de ADAPT-Handleiding

ADAPT-training

Voor het goed inzetten van het ADAPT-meetinstrument is een training gewenst. Ben je geïnteresseerd in ADAPT en wil je graag een training volgen? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Tijdens de training konden we meerdere keren oefenen met ADAPT en kregen we feedback op onze beoordelingen. De indicatoren werden stap voor stap langsgegaan, waardoor ik na de training het idee had dat ik de indicatoren kende. (observator ADAPT)