ADAPT

ADAPT (Assessing Differentiation in All Phases of Teaching) is een meetinstrument dat is ontwikkeld om in kaart te brengen in welke mate leerkrachten in staat zijn hun onderwijs aan te passen aan verschillen tussen leerlingen. ADAPT is te gebruiken bij leerkrachten in groep 3 tot en met 8. Het instrument wordt gescoord door getrainde beoordelaars op basis van een lesobservatie, een interview en het bestuderen van relevante documenten. ADAPT bevat 23 indicatoren die gaan over vier fasen bij differentiatie: de periode- en blokvoorbereiding, de lesvoorbereiding, de lesuitvoering en de evaluatie. Alle indicatoren worden beoordeeld op een 4-puntsschaal.

Ik ben door het werken met ADAPT weer bewuster gaan nadenken over differentiatie en welke factoren hier allemaal aan bijdragen. Goed kunnen differentiëren bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende kleinere onderdelen. (observator ADAPT)

Je kunt ADAPT op verschillende manieren gebruiken:

Een gedrukte versie van ADAPT kun je bestellen bij Uitgeverij Pica.