MATCH-project

In het MATCH-project onderzoeken we differentiatie bij het vakgebied rekenen in het basisonderwijs. We proberen antwoord te geven op de vraag: “wat is differentiëren eigenlijk?” en “wat kenmerkt een goed differentiërende leerkracht”, met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van een training in differentiëren voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Drie contexten
MATCH richt zich op drie differentiatiecontexten:

  1. Regulier onderwijs, waar de leerkracht instructie geeft op basis van de methode en waar leerlingen met name papieren werkboekjes gebruiken voor de verwerking en inoefening. Software die wordt ingezet is voornamelijk lineair.
  2. Regulier onderwijs, waar de leerkracht instructie geeft op basis van de methode en waar de verwerking en inoefening voornamelijk in digitale, veelal adaptieve, omgevingen plaatsvindt.
  3. ICT-vernieuwingsscholen, waar de leerlingen in digitale, veelal adaptieve omgevingen oefenen en de leerkracht instructie geeft op basis van geconstateerde noodzaak. De methode wordt niet per definitie gevolgd, en eerder gebruikt als inspiratiebron dan als leidraad.

De verwachting is dat er zowel sterke overeenkomsten als duidelijke verschillen zullen zijn tussen differentiëren in deze contexten. Om zo goed mogelijk bij de context van de leerkracht aan te sluiten, zal de uiteindelijke training vermoedelijk uit meerdere varianten bestaan.

Onderzoeksfases
Het project (dat in oktober 2015 van start is gegaan) bestaat uit vier fases:

  • Fase 1: de analyse van differentiëren als complexe taak in de drie contexten
  • Fase 2: het ontwerpen van een training voor leerkrachten in het basisonderwijs
  • Fase 3: het uitvoeren van de training in basisscholen en het onderzoeken van de effecten op leerkracht en leerlingprestaties
  • Fase 4: het schrijven van het eindrapport en het verspreiden van kennis met de praktijk