Downloads

ADAPT instrument (zie ook deze pagina)

Handleiding

Scoreformulier (printversie)

Als je ADAPT hebt ingezet kun je met onderstaande bestanden een rapportage genereren. Dit kan op individueel niveau of op schoolniveau. Op schoolniveau krijg je een overzicht per bouw. Kies hiervoor de combinatie van groepen die het best bij jullie organisatie past.

Score- en rapportageformulier – individueel

Score- en rapportageformulier – schoolniveau met bouwindeling 12 -345 – 678

Score- en rapportageformulier – schoolniveau met bouwindeling 12 -34- 56 – 78

30 seconds (differentiatie-editie)

Een spelletje ter lering en vermaak. Haal je (voor)kennis op, check of jullie écht dezelfde taal spreken en ontdek welke concepten nog niet helemaal helder voor je zijn. Strijd met twee teams tegen elkaar, of speel in twee- of drietallen.

Spelregels teams (competitie)
Maak teams van drie personen, twee teams strijden tegen elkaar en krijgen dus één set van zes kaartjes.

Persoon 1 van team 1 pakt een kaartje, en beschrijft (in 30 seconden, zet een timer) de termen die op dit kaartje staan. De(len van) woorden op het kaartje mogen niet worden gebruikt! Teamgenoten raden, voor elke goed geraden term verdient het team 1 punt. Na 30 seconden is de tijd om, dan is persoon 1 van team 2 aan de beurt, daarna persoon 2 van team 1, etc. Welk team haalt de meeste punten?

Spelregels twee- en drietallen
Maak groepjes van twee of drie personen. Elk groepje krijgt een set van zes kaartjes. Persoon 1 pakt een kaartje en beschrijft (in 30 seconden, zet een timer) de termen die op dit kaartje staan. De(len van) woorden op het kaartje mogen niet worden gebruikt! De ander(en) raadt/raden. Voordeel van deze spelvorm is dat elke speler drie of twee keer aan de beurt komt.

Download hier de kaartjes (drie verschillende sets van zes kaartjes – op elke set staan dezelfde termen, maar dan in andere volgorde en combinaties)

DISP-leerlingvragenlijst

De DISP (Differentiated Instruction from Student’s Perspective) is een vragenlijst voor leerlingen in de bovenbouw (groep 6/7/8). Met deze vragenlijst kun je zicht krijgen op de vraag: sluit mijn rekenonderwijs écht aan op wat leerlingen nodig hebben en wordt iedere leerling uitgedaagd?

De vragenlijst bestaat uit 18 vragen die betrekking hebben op de vijf principes van differentiatie: werk doelgericht, monitor voortdurend, daag uit, stem af en stimuleer zelfregulatie. Als je de scores invoert op het invoerbestand, wordt een informatieve rapportage gegenereerd.

Toelichting DISP

DISP-leerlingvragenlijst

DISP-invoerbestand

Let op! De DISP-leerlingvragenlijst is gericht op het vakgebied rekenen. Je kunt de vragenlijst ook inzetten bij andere vakgebieden, let er dan op dat je de formulering aanpast.

DISP-VO

In vervolgonderzoek in het voortgezet onderwijs is de DISP-leerlingvragenlijst doorontwikkeld voor het VO.

DISP-VO toelichting

DISP-VO leerlingvragenlijst

DISP-VO invoerbestand

DSAQ+-vragenlijst

De DSAQ+ (Differentiation Self-Assessment Questionnaire+) is een zelfevaluatie-vragenlijst waarmee je in kaart kunt brengen welke differentiatiestrategieën je in de praktijk toepast. De vragenlijst bestaat uit 36 stellingen en is gebaseerd op onderzoek door Prast, Van de Weijer-Bergsma, Kroesbergen & Luit (2015) aangevuld met stellingen op basis van het MATCH-onderzoek (Safar, 2019) – in de vragenlijst zijn deze toegevoegde stellingen aangegeven met een ‘+’.

De vragenlijst bestaat uit vijf subschalen: het vaststellen van onderwijsbehoeften, doelen stellen, gedifferentieerde instructie, gedifferentieerde verwerking en evaluatie van proces en voortgang. Na het invullen van de vragenlijst kun je met behulp van het invoerbestand per schaal jouw gemiddelde berekenen.

DSAQ+-vragenlijst + toelichting

DSAQ+ invoerbestand