Downloads

ADAPT instrument (zie ook deze pagina)

Handleiding

Scoreformulier (printversie)

Score- en rapportageformulier

DISP-leerlingvragenlijst

Toelichting DISP

DISP-leerlingvragenlijst

DISP-invoerbestand

Let op! De DISP-leerlingvragenlijst is gericht op het vakgebied rekenen. Je kunt de vragenlijst ook inzetten bij andere vakgebieden, let er dan op dat je de formulering aanpast.

DISP-VO

In vervolgonderzoek in het voortgezet onderwijs is de DISP-leerlingvragenlijst doorontwikkeld voor het VO.

DISP-VO toelichting

DISP-VO leerlingvragenlijst

DISP-VO invoerbestand

DSAQ+-vragenlijst

DSAQ+-vragenlijst + toelichting

DSAQ+ invoerbestand