Academische Werkplaats

Het MATCH-project maakt onderdeel uit van de Academische Werkplaats ‘Kwaliteit in de Klas’. In deze werkplaats wordt onderzoek gedaan naar het meten en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de klas.

Twee deelonderzoeken richten zich op:
1] De kwaliteiten van lesobservatie-instrumenten en enkele andere instrumenten voor beoordeling van leskwaliteit (neem voor meer informatie contact op met Marjoleine Dobbelaer)
2] De leerkrachtvaardigheden die nodig zijn voor instructiedifferentiatie in reguliere situaties en in situaties waarin leerkrachten digitale feedback ontvangen (het MATCH-project). Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie uit leerlingvolgsystemen en formatieve toetsen. Op basis van de analyse van deze vaardigheden zal een professionaliseringstraject worden ontworpen en geëvalueerd.