MATCH-medewerkers

Dr. Marieke van Geel (Universiteit Twente) 

Marieke van Geel volgde naast haar werk als leerkracht de master onderwijskunde, en bleef vervolgens aan de Universiteit Twente verbonden waar ze in 2016 promoveerde en inmiddels werkt als universitair docent. Ze verzorgt onderwijs binnen de master Educational Science & Technology, is betrokken bij de lerarenopleiding VO, en coördineert en begeleidt afstudeerprojecten. Ze doet onderzoek naar (het verbeteren van) leerkrachtgedrag in primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Dr. Trynke Keuning (Hogeschool KPZ)

Trynke Keuning rondde de master onderwijskunde en de research master met specialisatie education & development af in Groningen en promoveerde in 2016 aan de Universiteit Twente. Na postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit Twente en Universiteit Maastricht werkt ze momenteel als docent en onderzoeker bij Hogeschool KPZ. Haar onderzoek is gericht op differentiëren in het basisonderwijs en interprofessionele samenwerking in het domein kind en educatie.

Cindy Smienk (OPOA / PCO NT)

Cindy Smienk-Otten is werkzaam als kwaliteitsmedewerker binnen het primair onderwijs. Na het afronden van de master special educational needs is ze haar loopbaan gestart als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Door haar werkzaamheden bij de Universiteit Twente en Expertis Onderwijsadviseurs is ze in staat een mooie koppeling te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk.

Dr. Marjoleine Dobbelaer

Marjoleine Dobbelaer werkt als onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente ontwikkelde ze een raamwerk voor het beoordelen, selecteren en gebruiken van lesobservatie-instrumenten. Dit raamwerk heeft ze gebruikt voor het evalueren van bestaande instrumenten. Ook onderzocht ze in hoeverre de beoordelingen van leerlingen, leraren en externe observatoren overeenkomen en verschillen. In haar huidige werk houdt ze zich voornamelijk bezig met eigentijds toetsen en beoordelen. Zo is ze projectleider bij de werkgroep Toetsen (op afstand) van het Versnellingsplan en houdt ze zich bezig met docentvaardigheden zoals het geven van feedback.

Dr. Jimmy Frèrejean (Universiteit Maastricht) 

Jimmy Frèrejean startte na zijn Master Work & Organizational Psychology aan de Universiteit Maastricht met onderzoek naar het gebruik van digitale tools (smartboards, video lectures, wiki’s, blogs) in probleemgestuurd onderwijs. Daarna begon hij zijn promotietraject aan de Open Universiteit, waar hij onderzoek deed naar ontwerp van digitale en blended instructie voor informatievaardigheden. In 2016 ging hij aan de slag als onderzoeker bij de School of Health Professions Education aan de Universiteit Maastricht en werkt nu in het MATCH-project, waar hij zijn expertise op het gebied van trainingsontwerp inzet voor het ontwikkelen van de professionaliseringstrajecten voor differentiatievaardigheden.

Prof. Dr. Adrie Visscher (Universiteit Twente)

rsz_visscher-1

Adrie Visscher begon zijn loopbaan in 1981 als onderwijsonderzoeker aan het RION (het huidige GION van de RUG) en maakte in 1983 de overstap naar de Universiteit Twente. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich in samenwerking met collega’s vooral gericht op de ontwikkeling en evaluatie van de Focus-interventies gericht op opbrengstgericht werken. Hij werkt als hoogleraar in Twente, waar hij bij verschillende onderzoeken betrokken is en een groot aantal promovendi begeleidt. In zijn onderzoek staat de ontwikkeling van leerkrachten en scholen centraal.

Prof. Dr. Jeroen van Merrienboer (Universiteit Maastricht)

rsz_jeroen

Na een studie experimentele psychologie aan de VU Amsterdam ging Jeroen van Merrienboer promotieonderzoek doen aan de Universiteit Twente, waar hij in 1990 promoveerde op het proefschrift ‘teaching introductory computer programming’. In 1997 verliet hij de Universiteit Twente om te gaan werken bij de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Maastricht. Als hoogleraar Leren en Instructie geeft hij leiding aan het onderzoek van de School of Health Professions Education. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen van onderwijs en het gebruik van nieuwe media – zijn onderzoek richt zich grotendeels op four-component instructional design (4C/ID) en cognitive load theory (CLT).

Prof. Dr. Diana Dolmans (Universiteit Maastricht)

rsz_diana2

Na haar studie Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft Diana Dolmans promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Maastricht, waar ze in 1994 promoveerde op een proefschrift over probleemgestuurd onderwijs. Sinds 2012 is ze aangesteld als hoogleraar op het gebied van innovatieve leeromgevingen aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op diverse succesfactoren van innovatieve curricula, waaronder leren aan de hand van opdrachten die aanzetten tot actief en diep leren.