MATCH-medewerkers

Dr. Marieke van Geel (Universiteit Twente) 

Na de pabo volgde Marieke van Geel de master ‘Educational Science & Techonology’ aan de Universiteit Twente, en stond daarnaast drie dagen per week voor de klas. Na afronding van haar master begon ze aan haar promotieonderzoek waarin ze samen met Trynke Keuning de effecten van de Focus-interventie (een tweejarige teamtraining opbrengstgericht werken) heeft geëvalueerd. De nadruk in haar onderzoek ligt op het gebruik van (toets)gegevens, leiderschap en schoolcultuur. Sinds november 2015 werkt ze samen met Trynke als Postdoc-onderzoeker in en coördinator van het MATCH-project.

Dr. Trynke Keuning (Universiteit Twente)

Trynke

Na het afronden van de Master ‘Onderwijskunde’ en de research master ‘Behavioural and Social Sciences’ aan de Rijksuniversiteit Groningen is Trynke Keuning begonnen aan haar promotietraject. In dit promotietraject onderzocht ze samen met Marieke van Geel de effecten van de Focus-interventie: een tweejarige training opbrengstgericht werken voor basisschoolteams, waarbij ze in het bijzonder geïnteresseerd was in de samenwerking binnen teams en het meten van leerkrachtkwaliteit. Voor de Universiteit Twente werkt Trynke als Postdoc samen met Marieke als  coördinator en onderzoeker van het MATCH-project.

Dr. Jimmy Frèrejean (Universiteit Maastricht) 

Jimmy Frèrejean startte na zijn Master Work & Organizational Psychology aan de Universiteit Maastricht met onderzoek naar het gebruik van digitale tools (smartboards, video lectures, wiki’s, blogs) in probleemgestuurd onderwijs. Daarna begon hij zijn promotietraject aan de Open Universiteit, waar hij onderzoek deed naar ontwerp van digitale en blended instructie voor informatievaardigheden. In 2016 ging hij aan de slag als onderzoeker bij de School of Health Professions Education aan de Universiteit Maastricht en werkt nu in het MATCH-project, waar hij zijn expertise op het gebied van trainingsontwerp inzet voor het ontwikkelen van de professionaliseringstrajecten voor differentiatievaardigheden.

Cindy Smienk (Universiteit Twente)

Na het afronden van de lerarenopleiding basisonderwijs in 2009, is Cindy Smienk meerdere jaren werkzaam geweest als leerkracht in het regulier en speciaal basisonderwijs. Naast de Master Special Educational Needs, heeft ze scholingen gevolgd in o.a. talentgericht onderwijzen, handelingsgericht werken en complexe hulpvragen. De afgelopen jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het coachen van leerkrachten en schoolteams. Sinds augustus 2018 werkt ze als trainer van het MATCH-project. Haar kwaliteiten liggen in het trainen en begeleiden van leerlingen en volwassenen vanuit een oplossingsgerichte en praktische visie.

Prof. Dr. Adrie Visscher (Universiteit Twente)

rsz_visscher-1

Adrie Visscher begon zijn loopbaan in 1981 als onderwijsonderzoeker aan het RION (het huidige GION van de RUG) en maakte in 1983 de overstap naar de Universiteit Twente. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich in samenwerking met collega’s vooral gericht op de ontwikkeling en evaluatie van de Focus-interventies gericht op opbrengstgericht werken. Hij werkt als gewoon hoogleraar in Twente en 1 dag per week als bijzonder hoogleraar aan de RUG; in beide gevallen staat de ontwikkeling van leerkrachten en scholen centraal.

Prof. Dr. Jeroen van Merrienboer (Universiteit Maastricht)

rsz_jeroenNa een studie experimentele psychologie aan de VU Amsterdam ging Jeroen van Merrienboer promotieonderzoek doen aan de Universiteit Twente, waar hij in 1990 promoveerde op het proefschrift ‘teaching introductory computer programming’. In 1997 verliet hij de Universiteit Twente om te gaan werken bij de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Maastricht. Als hoogleraar Leren en Instructie geeft hij leiding aan het onderzoek van de School of Health Professions Education. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen van onderwijs en het gebruik van nieuwe media – zijn onderzoek richt zich grotendeels op four-component instructional design (4C/ID) en cognitive load theory (CLT).

Prof. Dr. Diana Dolmans (Universiteit Maastricht)

rsz_diana2Na haar studie Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft Diana Dolmans promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Maastricht, waar ze in 1994 promoveerde op een proefschrift over probleemgestuurd onderwijs. Sinds 2012 is ze aangesteld als hoogleraar op het gebied van innovatieve leeromgevingen aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op diverse succesfactoren van innovatieve curricula, waaronder leren aan de hand van opdrachten die aanzetten tot actief en diep leren.