MATCH-training: nog één plek beschikbaar

Na een pilot op de Katholieke Pabo van Zwolle in het schooljaar 2017-2018 is de MATCH-training dit schooljaar officieel van start gegaan. In september 2018 zijn de eerste scholen begonnen met de halfjaarlijkse training waarin schoolteams leren hun onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De MATCH-training is een intensief en praktisch traject voor basisschoolteams. Alle leerkrachten van groep 3 tot en met 8 doen mee, samen met de schoolleider en intern begeleider. De training wordt gegeven op de eigen school, richt zich op het rekenonderwijs en is geheel kosteloos. Meer informatie over de inhoud van de training vind je hier.

Er is nog ruimte voor één school die start in de periode februari/maart. Bij voorkeur een school die het onderwijs vormgeeft met behulp van een papieren methode. Interesse? Stuur een mail naar Trynke Keuning (t.keuning@utwente.nl).