Doorontwikkeling ADAPT meetinstrument voor differentiatie

De Universiteit Twente is bezig met het (door)ontwikkelen van een instrument om differentiatievaardigheden van leraren in het basisonderwijs in kaart te brengen. Uit de cognitieve taakanalyse naar differentiatie in het MATCH-project [lees meer] bleek dat differentiëren niet alleen tijdens de les gebeurt, maar dat de periodevoorbereiding, lesvoorbereiding en evaluatie na afloop van de les eveneens essentieel zijn. Bovendien gaat differentiëren veelal om het maken van beredeneerde keuzes. Bestaande observatie-instrumenten richten zich veelal op de zichtbare differentiatie (zoals bijvoorbeeld toegepaste strategieën) tijdens de lesuitvoering, maar zijn daardoor beperkt [lees meer].

In het MATCH-project is een eerste versie van het ADAPT instrument (Assessing Differentiation in All Phases of Teaching) ontwikkeld. In dit instrument wordt een lesobservatie gecombineerd met een interview en document-analyse om een compleet beeld van de differentiatievaardigheid van de leraar te krijgen.

In de periode november 2019 – januari 2020 zal het instrument gevalideerd worden op basis van onderzoek onder 30 leraren. Leraren die willen deelnemen kunnen zich nog aanmelden door te mailen naar: Marjoleine Dobbelaer (m.j.dobbelaer@utwente.nl).

Het instrument zal gebruikt kunnen worden voor professionalisering, onderzoeksdoeleinden en om binnen een school met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan.