Category Archives: …

Aanmelden voor MATCH-training

De Universiteit Twente en Universiteit Maastricht hebben, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een training ontwikkeld waarmee basisschoolteams zich kunnen ontwikkelen op het gebied van differentiëren bij rekenen. Deze gratis training is een combinatie van gezamenlijke bijeenkomsten, individuele coaching en reflectiesessies. Jullie kijken mee met experts, vergelijken dit met je eigen denken en handelen, en ontwikkelen je als team.

De training duurt ongeveer een half schooljaar en start in maart 2019. Er is nog plaats voor twee scholen, waarbij scholen die met ‘papieren werkboekjes’ werken voorrang krijgen. Meer informatie over de training vind je hier.

Interesse? Neem contact op met Trynke Keuning: t.keuning@utwente.nl

Kun je niet wachten tot 2019? In mei 2018 start een pilot voor individuele leerkrachten. Er is nog beperkt plaats, opgeven kan via onze website: klik hier.

 

Geef je op voor de pilottraining

klik hier om je direct op te geven voor de pilot

In elke klas zitten veel verschillende leerlingen met allemaal hun eigen onderwijsbehoeften. Als leraar wil je hier natuurlijk zo goed mogelijk op inspelen, door gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs te bieden. Je aanbod afstemmen op al je leerlingen is méér dan het indelen van je klas in drie instructiegroepen, het geven van verlengde instructie aan je zwakke rekenaars en het laten maken van plusopgaven door je sterke leerlingen.

Voor het goed afstemmen van onderwijs moet je als leraar al je leerlingen goed in kaart hebben, durven loslaten en leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Kortom: om echt tegemoet te komen aan de verschillen tussen je leerlingen, moet je als leraar beredeneerde en doordachte keuzes maken. Dit is niet gemakkelijk!

De Universiteit Twente en Universiteit Maastricht hebben gezamenlijk de complexe vaardigheid differentiëren in kaart gebracht door diverse expertleraren op het gebied van differentiëren te raadplegen. Uit dit praktijkonderzoek bleek dat differentiëren tijdens de les niet los gezien kan worden van het voorbereiden van zowel de periode als de les zelf, en de evaluatie achteraf. Dit geldt zowel voor scholen waar met methodes en papieren werkboeken wordt gewerkt, als voor scholen die voor hun rekenonderwijs gebruikmaken van adaptieve software, zoals Snappet of GynzyKids.

Op basis van deze hele-taak-benadering is een training ontworpen. Je wordt daarin uitgedaagd de koppeling te maken met je eigen denken en handelen, waardoor je direct inzichten krijgt voor het verbeteren van je eigen praktijk.

Ben jij gedreven om het onderwijs in jouw school nóg beter af te stemmen op verschillen in de klas en wil jij ook een echte differentiatie-expert worden, doe dan mee aan onze pilot!

Wat kunnen we je bieden?
In de periode mei tot en met juli neem je deel aan een leerzaam traject, bestaande uit vier gezamenlijke bijeenkomsten op de KPZ en twee coachingsmomenten in je school. In de eerste sessie bepalen we samen aan welk aspect van jouw differentiatievaardigheid je wilt gaan werken. De bijeenkomsten op de KPZ zullen plaatsvinden op dinsdagavond (18.00-21.00).

Waarom meedoen?

 • De training is ontwikkeld op basis van gedegen, wetenschappelijk onderzoek
 • De training is ontworpen op basis van het 4CID model, een bewezen onderwijsontwerpbenadering, waarbij differentiëren als hele taak wordt aangeleerd
 • Je krijgt inzicht in het denken en handelen van experts
 • Je krijgt deskundige begeleiding
 • Je wordt gecoacht met behulp van video-opnames die je ook zelf kunt bekijken (met behulp van Iris Connect)
 • Binnen de training wordt ook gedifferentieerd: je werkt aan wat voor jou een uitdaging is
 • We hanteren een persoonlijke benadering, met oog voor ieders talenten
 • Door intervisie met anderen leer je hoe je over differentiatie in gesprek kunt gaan en feedback kunt geven
 • Je wordt gestimuleerd je kennis en inzichten te delen met je team om zo je collega’s ook verder te kunnen helpen en collectief jullie onderwijs te verbeteren

Wat vragen we van je?

 • Een actieve, gedreven en betrokken houding
 • Het willen investeren in je eigen ontwikkeling en die van anderen
 • Bereidheid om deel te nemen aan ons onderzoek: d.w.z. een aantal vragenlijsten invullen, beeldmateriaal beschikbaar stellen voor onderzoeksdoeleinden, samen met ons de training evalueren

Je krijgt nu de unieke mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan deze pilot-training van vier bijeenkomsten plus twee coachingmomenten. Je kunt je je voor dit traject als individu aanmelden, vanaf het schooljaar 2018-2019 is het alleen mogelijk deze training als team te volgen.

Er zijn nog 2 plekken beschikbaar.. klik hier om je direct op te geven voor de pilot

 

Geef je op voor het DifferentiatieDiner

Net als vorig jaar organiseert het DifferentiatieNetwerk dit jaar weer een DifferentiatieDiner op de eerste dag van de ORD (28 juni).

Wanneer: woensdagavond 28 juni na de receptie
Waar: Het Pakhuis
Voor wie: iedereen die iets doet met ‘differentiatie’ en het leuk vindt om ervaringen te delen (stuur deze uitnodiging dus ook gerust door)
Kosten: 35 euro, voor hoofd- en nagerecht, twee drankjes en een kop koffie of thee. Graag contant meenemen.

Aanmelden kan helaas niet meer.